The LO panel

   

 • De tillitsvalgte er delt inn i sektorer:

  • privat vareproduksjon (industri, bygg, anlegg og
   offshorevirksomhet)
  • privat tjenesteproduksjon (varehandel, samferdsel,
   transport, bank og finans, renhold og vakt)
  • statlig sektor inkludert helseforetak
  • kommunal og fylkeskommunal sektor
  • fristilt offentlig virksomhet

Researchers

Project period

 • Start:
  May 2012

Commissioned by

Sustainable development goals

Fafo's Publications