Collective agreements

Wages and working conditions may be regulated by statutory law and collective agreements and employment contracts. Collective agreements are agreements between a trade union and an employer organisation or an individual employer. In a Norwegian context, such agreements usually consist of two parts: A basic agreement that governs the relationship between organisations and predominant rules, and a national agreement regulating wages and working conditions for a certain industry or a sector.

A collective agreement is applicable within a limited part of the labour market, such as within an industry, a profession or a sector. Agreements are valid only within companies where they have been applied. However, many companies who are not bound by a collective agreement practice parts of collective agreements on a voluntary basis. The collective agreements can also be made generally applicable, and thus be given effect for companies other than those who are bound by them.

The Work Environment Act and the collective agreements play together in different ways. Firstly, legislation may have regulations that can be waived by a collective agreement. Secondly, collective agreements may provide superior rights for employees than the law stipulates. Finally, collective agreements regulate topics that are not regulated by the Work Environment Act, such as payment for unsociable working hours.

The relationship between the Working Environment Act and collective agreements, the scope and development of collective agreements, and industrial disputes and conflict resolution, constitute key research areas at Fafo.

Collective agreements

Contact

Researchers

Researcher
Research professor
Researcher
Research director
Research professor
Researcher
Senior Researcher
Researcher
Researcher (on leave)
Researcher
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Arbeidet med mangfold og minoriteter
Fagforeninger og forbundsregioner
Fafo-notat 2022:16
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-notat 2022:14
Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2022:12
Jon Erik Dølvik
Fafopaper 2022:13
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen og Johan Røed Steen
Tillitsvalgt under pandemien
Resultater fra LOs tillitsvalgtpanel 2020–2021
Fafo-rapport 2022:11
Faktaflak juni 2021
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Amund Hanson Kordt og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2021:27
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:15
Fafo-notat 2021:16
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2021:07
Anne Mette Ødegård, Bård Jordfald, Vegard Salte Flatval, Jørgen Steen og Elin Svarstad
Franchise og konsern
Omfang og særtrekk i privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2021:08
Kristine Nergaard
Holdninger til fagorganisering
En undersøkelse blant lønnstakere
Fafo-rapport 2020:33
Trond Flaarønning
Gratispassasjerer til besvær?
En analyse av hvordan innføringen av allmenngjorte tariffavtaler påvirker fagforeningsgraden
Masteroppgave i Statsvitenskap
Fafo-rapport 2020:15
Fafo-rapport 2020:28
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet
Sentralisering eller fragmentering?
Fafo-notat 2020:14
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fleksitidsavtalen i staten
Evaluering av prøveordningen
Fafo-rapport 2020:14
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2020:13
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2019:26
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Fafo-rapport 2019:18
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
De tillitsvalgte og medlemmene
Framtidens arbeidsliv: Notat 4
Fafo-notat 2019:17
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Arbeid, teknologi og kompetanse
Framtidens arbeidsliv: Notat 3
Fafo-notat 2019:16
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Hva kan vi lære av historien?
Framtidens arbeidsliv: Notat 1
Fafo-notat 2019:14
Fafo-notat 2019:13
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Niri Talberg
Fra festtaler til realitet
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor
Fafo-rapport 2019:07
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm
Fafo-paper 2019:06
Fafo-notat 2019:02
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil
Fafo-paper 2018:24
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren
Privat tjenesteytende sektor i tall
Fafo-notat 2018:15
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Verve og beholde
Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Johan Røed Steen
Organisering i servicesektoren
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Collective bargaining in Northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Mellom lov og avtale
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Fafo-notat 2018:12
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
Fafo-notat 2018:07
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Åsmund Arup Seip
NTLs omdømme 2018
Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter
Fafo-notat 2018:08
Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
Før lønnsoppgjøret 2018
Analyse av tema og problemstillinger
Fafo-notat 2018:05
Fafo-notat 2018:02
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Fafo-notat 2016:17
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen
LOs lokalorganisasjoner
Status og utfordringer
Fafo-rapport 2016:01
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Kristine Nergaard
En organisasjon for framtida
Utdanningsforbundet – utfordringer og prioriteringer
Fafo-notat 2015:07
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Line Eldring
Trade unions that cross borders
A study of the cooperation agreement between Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) and Fellesforbundet
Fafo-report 2015:38
Line Eldring
Fagforeninger som krysser landegrensene
En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet
Fafo-rapport 2015:36
Fafo-paper 2014:21
Fafo-notat 2014:20
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler
Fafo-rapport 2013:46
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2013:16
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2013:10
Fafo-rapport 2013:08
Inger Marie Hagen
Likestilling: politikk og utfordringer
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013
Fafo-notat 2013:10
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Tillitsvalgtes hverdag
... sett fra grasrota i seks LO-forbund
Fafo-rapport 2012:40
Fafo-report 2012:17
Line Eldring and Kristin Alsos
Fafo-report 2012:16
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:06
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Dag Olberg
De utvidete arbeidstidene
Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter
Fafo-rapport 2010:35
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Protectionism or legitimate protection?
Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart
Fafo-rapport 2010:08
Kristin Alsos
EU Directive on temporary work agencies
Mulige konsekvenser for norsk rett
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Temporary agency work. Regulatory models in various European countries
Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land
Fafo-notat 2010:03
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»
Fafo-notat 2009:01
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2008:15
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:13
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land
Fafo-rapport 2007:32
Bård Jordfald
Hvor er det blitt av alle sammen?
En analyse av stipendiatene i LOs Utdanningsfond
Fafo-notat 2007:12
Åsmund Arup Seip
NITO i lokale lønnsforhandlinger
Erfaringer med individorientering og tvisteløsning fra Norge og Sverige
Fafo-rapport 520
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Én mann – én stemme?
Fagbevegelsens strategier for inkludering av etniske minoriteter i en europeisk sammenheng
Fafo-rapport 495
Bård Jordfald
Lokale forhandlinger i staten
Forsknings- og utdanningssektoren
Fafo-rapport 486
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Utfordringer for det seriøse arbeidslivet
Fafo-rapport 485
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle
Fafo-rapport 473
Bård Jordfald
Fafo-rapport 472
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2005:13
Dag Olberg
Fleksibilitet og byråkrati
Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene på 1990-tallet. Doktoravhandling
Fafo-rapport 450
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
En inkluderende fagbevegelse?
Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant
Fafo-rapport 446
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg
Kvinner i fagbevegelsen 2004
Kvinners representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 441
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken
Fafo-rapport 438
Espen Løken og Arne Pape
LO i offentlig sektor
Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-rapport 437
Håvard Lismoen
En framtid for LO i Forsvaret
LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:9
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2004:19
Bård Jordfald
Fra traust etat til Oslo Børs
Om endringer i norsk telekommunikasjon og utfordringer for fagbevegelsen. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:15
Sigmund Aslesen
Fra monopolist til markedsaktør
Utfordringer for LO i postsektoren. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:14
Stein Gunnes
LO og bussektoren
Samling om felles utfordringer. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:13
Inger Lise Skog Hansen
Fra forvaltning til helseforetak
Utfordringer for LO i en fristilt sykehussektor. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:12
Leif Moland
Når katta vokser og musene blir mange
Om vekst, oppstykking og nye aktører i pleie- og omsorgssektoren. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:11
Marit Skivenes
Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren
Problem eller potensial for LO. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:10
Nina Kristiansen Skalle
En sterk aktør i et skrumpende marked
Utfordringer for LO i Skatteetaten. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:08
Åsmund Arup Seip
Med ekspedisjonssjefen som motpart
Framtidig organisering og forhandling i departementene. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:07
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
John Wrench
Breakthroughs and blind spots
Trade union responses to immigrants and ethnic minorities in Denmark and the UK
Andre Fafo-utgivelser
Nina-M Kristiansen Skalle
Vi streiker for å slippe å streike
NOFU-streiken 2002: En samarbeidsorientert organisasjon i konflikt
Fafo-rapport 416
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Aspekter ved arbeidskamp
Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år, Del II: Arbeidskamp i helsevesenet
Fafo-rapport 398
Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i Staten
Lønn som personalpolitisk verktøy
Fafo-rapport 397
Elin Svensen og Barbro Svensson
Fafo-rapport 392
Fafo-notat 2002:20
Frode Longva og Arne Pape
Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund
En analyse av forbundets medlemsutvikling
Fafo-notat 2002:09
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor
Organisering og gjennomføring av det lokale oppgjøret i 2000
Fafo-rapport 361
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland
Fafo-rapport 348
Fafo-notat 2001:14
Fafo-notat 2001:13
Fafo-notat 2001:04
Kristine Nergaard og Arne Pape
Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område
Fafo-rapport 343
Liv Tørres
Amandla. Ngawethu?
The Trade Union Movement in South Africa and Political Change. Doctoral Dissertation
Fafo-report 328
Dag Olberg og Bård Jordfald
Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold
Fafo-rapport 327
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud
Building the Union and the Nation
An evaluation of LO Norway`s support to the Palestinian General Federation of trade Unions
Fafo-paper 2000:05
Martin Byrkjeland
Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 2000:15
Dag Olberg
Funksjonæravtalene i industrien
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 2000:13
Torgeir Aarvaag Stokke
Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 2000:10
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard
Other Fafo-publications
Dag Olberg
Fafo-rapport 252
Torgeir Aarvaag Stokke
Lønnsforhandlinger og konfliktløsning
Norge i et skandinavisk perspektiv. Doktorgradsavhandling
Fafo-rapport 246
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior
Fafo-rapport 244
Åsmund Arup Seip
Rett til å forhandle
En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910 – 1965. Doktorgradsavhandling
Fafo-rapport 243
Dag Olberg
Fafo-notat 1998:06
Kristine Nergaard
Fafo-notat 1998:04
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1998:03
Siv Øverås og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene
Fafo-rapport 239
Jon Erik Dølvik
Redrawing Boundaries of Solidarity?
ETUC, social dialogue and the Europeanisation of trade unions in the 1990s
Fafo-report 238
Fafo-rapport 229
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Medspillere eller motspillere?
Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten
Fafo-rapport 227
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen
Fafo-rapport 1997
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-paper 1997:23
Åsmund Arup Seip
13 dager i streik
Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996
Fafo-rapport 203
Kristine Nergaard
Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:15
Åsmund Arup Seip
Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:13
Torgeir Aarvaag Stokke
NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:11
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1996:08
Else Ragni Yttredal
Fafo-notat 1996:07
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1995:13
Jon Erik Dølvik
Striden ved SAS-hotellet
En oppsummering av Høring 30.8.1995 arrangert av LO og Hotell og restaurantarbeiderforbundet
Fafo-notat 1995:11
Dag Olberg
Organisering av mellomledere
FLT-prosjektet: Kompetanse og kontroll
Fafo-notat 1995:09
Tove Midtsundstad
Yrke, utdanning og fagorganisering
Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 172
Jon Erik Dølvik (red.)
Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union
En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU
Fafo-rapport 168
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen
Fafo-notat 1994:08
Kristine Nergaard
Samarbeid og selvstendighet
Norsk Lærerlags alliansesituasjon
Fafo-rapport 157
Jon Erik Dølvik
Nordic trade unions and the social dimension of European integration
Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies
Fafo-paper 828
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Kunnskap som virkemiddel
Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse
Fafo-rapport 142
Arne Pape
Deltakelse og oppslutning
Medlemmenes syn på Norsk Jernbaneforbunds organisasjon
Fafo-rapport 140
Jon Erik Dølvik
Lov eller avtale
Fagbevegelsen, den sosiale dimensjon og kollektive forhandlinger i Europa etter Maastricht
Fafo-notat 816
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 124
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 123
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2
Grunnelementer i en lokal fagforeningsstrategi
Fafo-rapport 122
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 121
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 112
Ivar Lødemel
Fafo-rapport 111
Axel West Pedersen
Fagbevegelsen og folketrygden
LOs målsetninger, strategi og innflytelse i pensjonspolitikken 1945 - 1966
Fafo-rapport 110
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Ny norsk standard?
Nye europeiske reguleringsmodeller for produktsikkerhet, helse og miljø
Fafo-rapport 107
Åsmund Arup Seip
Lektorene
Profesjon, organisasjon og politikk 1890-1980
Fafo-rapport 108
Andreas Gaarder
1992 og harmonisering av indirekte skatter
Konsekvenser og utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 106
Ivar Hippe
Det nye markedet i bedrifter
Overnasjonalt eierbytte, finansspekulasjon og fusjonskontroll
Fafo-rapport 103
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland
Fagbevegelsen og Europa
Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 102
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.)
Kampen om framtiden
Frontlinjer 2006
Fafo-rapport 098
Torunn Olsen
Det kom som et sjokk ...
Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner
Fafo-rapport 095
Anne Rogstad
Oppsigelsesvern i Norge og EF
En sammenligning av oppsigelsesvernet i Norge, Danmark, Frankrike og Storbritannia
Fafo-notat 809
Torunn Olsen
Vedlegg til "Det kom som et sjokk"
En oversikt over ansattes rettigheter ved fusjoner og fisjoner
Andre Fafo-utgivelser
Arvid Fennefoss
Lønnstakerorganisering
Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 081
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes
Så samles vi på valen … ?
En rapport fra Fafos organisasjonsundersøkelse
Fafo-rapport 043
Gudmund Hernes og Atle Marøen
Fagbevegelsen og arbeidslivet
Data og diagrammer 1985-86
Fafo-rapport 042
Arvid Fennefoss, Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes
Streikende, politi, opinion
To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982
Fafo-rapport 029

Fredrik B. Kostøl & Elin Svarstad,

Trade Unions and the Process of Technological Change
Labour Economics | 2023 | Open access

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen & Anne Mette Ødegård

Trade Union Participation and Influence at Norwegian Workplaces During the Pandemic
Nordic Journal of Working Life Studies | 2023 | Open access

Elin Svarstad & Fredrik B. Kostøl

Unions, collective agreements and productivity
A firm‐level analysis using Norwegian matched employer–employee panel data in British Journal of Industrial Relations | 2022 | Open access

Anders Kjellberg & Kristine Nergaard

Union Density in Norway and Sweden: Stability versus Decline
Nordic Journal of Working Life Studies | 2022 | Union Density in Norway and Sweden: Stability versus Decline

Camilla Houeland & David Jordhus-Lier

Oljearbeiderne – samfunnsbyggere eller bremseklosser?
Cappelen Damm Akademisk | 2021 | Read the book chapter
Are collective bargaining models in the Nordic countries able to secure a living wage?
Experiences from low wage industries | 2021 The Living Wage: Advancing a Global Movement | Boka på Routledge.com

Paul Marginson and Jon Erik Dølvik

Northern European Collective Wage Bargaining in the Face of Major Political-Economic Challenges: Common and Differing Trajectories
Transfer: European Review of Labour and Research | 2020

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

European Journal of Industrial Relations | 2018 | Les mer / Read more

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe
Divergent responses to multiple external pressures | 2018

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries? | 2018

Jens Arnholtz, Guglielmo Meardi, Johannes Oldervoll

Collective wage bargaining under strain in northern European construction
Resisting institutional drift? | 2018

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses | 2018

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway
European Journal of Industrial Relations | 2017 | Government employers in Sweden, Denmark and Norway

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år | 2016 | Last ned nettugave

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? | 2015 | Sammendrag / Abstract

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser | 2015

Line Eldring

Lovbasert minstelønnsregulering: Løsning eller forbannelse?
Europarättslig tidsskrift | 2015

Line Eldring and Kristin Alsos

The Nordic Countries | 2015 | Les mer / Read more at Palgrave

Jens Arnholtz & Line Eldring

Varying perceptions of social dumping in similar countries | 2015 Market expansion and social dumping in Europe.

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance | 2014

I: Stein Evju (ed.) Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance Download 196.pdf

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?
Søkelys på arbeidslivet | 2014

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases
Transfer: European Review of Labour and Research | 2013 | Les mer / Read more

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations | 2013 | Last ned / Download

Svalund, J.

Adjusting labour through crisis: A three industry comparison
Economic and Industrial Democracy | 2013 | Les mer / Read more

Kristin Alsos

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?
Arbeidsrett og arbeidsliv | 2010

Kristin Alsos og Line Eldring

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway
European Journal of Industrial Relations | 2008

Mona Bråten og Jon Erik Dølvik

Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene | 2003

I: P. Blomqvist & S. Murhem Fackliga strategier för at möta globalisering och regionalisering innom metallindustrin | Last ned pdf / Download

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries
Bullentin of Comparative Labour Relations | Les mer / Download

Kristine Nergaard

Fagorganisering i norsk arbeidsliv | 2015

T. Midtsundstad

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?
Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren) | 2004

T. Midtsundstad

Yrke, utdanning og fagorganisering | 1995

Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler | 2021 | Last ned nettutgave

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

Organisering av uorganiserte | 2017 | Last ned pdf fra AFI / Download

Anne Mette Ødegård

Debatthefte for NNN | 2016 | Last ned / download PDF

Line Eldring

Allmenngjøring av tariffavtaler | 2015 | Lenke

Kristine Nergaard

Trade Unions in Norway
Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination | 2014 Download 11021.pdf

Elin Svarstad

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012 | 2017 Download Svarstad_Elin.pdf?sequence=2&isAllowed=y

T. Schulten, T. Müller & L. Eldring

Prospects and obstacles of a European minimum wage policy | 2015 | Lenke

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet | 2003 Makt og deomokrati i arbeidslivet.