Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip og Elin Svarstad

Frontfagsmodellen under press

  • Fafo-notat 2023:15
  • Fafo-notat 2023:15

I Norge foregår lønnsoppgjørene etter det som kalles frontfagsmodellen. Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet fra disse forhandlingene skal være en norm for alle forhandlingene som følger. Dette notatet handler om frontfagsmodellen og diskusjonen om lønnskoordineringen Norge. Vi har også et sideblikk til Danmark og Sverige. Hensikten med notatet er å gi en beskrivelse av frontfagsmodellen og diskutere noen av utfordringene knyttet til den. Prosjektet er finansiert av LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter

  • Published: 20. November 2023
  • Ordering ID: 10392