Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Organisasjonsgrad blant innvandrere 2021

  • Fafo-notat 2024:01
  • Fafo-notat 2024:01
Bare 23 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Det kommer fram i denne undersøkelsen, som er en oppdatering og utvidelse av et arbeid som ble gjennomført og publisert i 2022: «Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere» (Fafo-notat 2022:12). Selv om andelen fagorganiserte er lav i denne gruppa, er det likevel slik at når arbeidsinnvandrerne ansettes i virksomheter med tariffavtale og mange organiserte, så er det gode sjanser for at de også organiserer seg. I dette notatet ser vi også på organisasjonsgraden blant arbeidstakere med en annen innvandringsgrunn enn arbeid, som flukt og familiegjenforening.
  • Published: 2. April 2024
  • Ordering ID: 10395

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Ministry of Labour and Social Inclusion