Skip to main content
  • Fafo-notat 2022:09
  • Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2020 og 2021

  • Fafo-notat 2022:09
 

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling per 2021.

Blant spørsmålene som stilles, er: Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid? Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene? Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg? Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt? Og hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?

  • Published: 4. November 2022
  • Ordering ID: 10371

Fafo researchers

Commissioned by

  • Ministry of Labour