Skip to main content
 • Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018

 • Fafo-notat 2020:02
 • Fafo-notat 2020:02

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling per 2017/2018.

Blant spørsmålene som stilles, er:

 • Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid?
 • Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene?
 • Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg?
 • Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt?
 • Og hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?
 • Published: 2. March 2020
 • Ordering ID: 10323

Fafo researchers

Project

Commisioned by

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet