Skip to main content

Ester Bøckmann, Bjorn Dapi og Elin Svarstad

Lavere organisasjonsgrad i arbeidsmarkedet. Har det konsekvenser for fordelingen?

 
Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Bøckmann, E., Dapi, B. & Svarstad, E. (2023). Lavere organisasjonsgrad i arbeidsmarkedet. Har det konsekvenser for fordelingen? I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 106–119). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-06