Fafo papers

Search publications

Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
LOs tillitsvalgtpanel, høst 2013

Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen

Fafo-notat 2014:04

Nettutgave

Project: The LO panel

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård

Published: 2014 Id-nr.: 10191