Skip to main content

Fafo-webinar med rapportlansering

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Tuesday 4. May 2021

kl. 09:00–10:15

Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn ble presentert på dette webinaret, som Fafo arrangerte i samarbeid med NOKUT.

Fafo har sett på virkninger av ordningen både for den enkelte arbeidstaker som søker om godkjenning og for bedrifter som har erfaringer med ansatte som har søkt og fått vedtak. Vi har også sett på hvilke effekter ordningen har på mer overordnede mål. Er ordningen et bidrag til økt seriøsitet og tiltak mot arbeidslivskriminalitet i utsatte bransjer?

For den enkelte arbeidstakeren som kommer ut av søknadsprosessen med en godkjenning, har ordningen en betydning. De føler seg tryggere i arbeidslivet, de har fått mer ansvar på arbeidsplassen og kan bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. Vi finner derimot ikke at en godkjenning gjør seg store utslag i lønnsforskjeller mellom de som har fått avslag og de som har fått godkjent. Lønnsmessig ligger de på samme nivå.

Antall søkere og godkjenninger til nå er såpass begrenset at det vil være vanskelig for ordningen å gi et stort bidrag i arbeidet med å hindre sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og andre strukturelle utfordringer.

Flere funn ble presentert og diskutert på webinaret. Se opptak av webinaret, og last ned rapporten.

Program

Velkommen ved møteleder Anne Mette Ødegård, seniorforsker Fafo

Bakgrunn for prosjektoppdraget ved Silje Molander, seksjonssjef i NOKUT  

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forsker Rolf K. Andersen. Presentasjon (pdf)
Spørsmål fra seerne

Arbeidsgiverperspektiv: Møteleder i samtale med Ole-Christian Opseth, strategisk rådgiver i tømrerfirma EFC Norge AS

Panelsamtale. Møteleder i samtale med:
Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT  
Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening
Hege Espe, forbundssekretær i Fellesforbundet   

Spørsmål fra seerne til panelet

Ny publikasjon

20779Les sammendrag og last ned gratis pdf-versjon av Fafo-rapporten «Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev. Virkninger på arbeidsvilkår».

Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann.

 

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra NOKUT. Les om prosjektet Kartlegging av NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

 

nokut horizontal rgb

NOKUT ble satt til å forvalte godkjenningsordningen for utenlandsk fagutdanning. Fra starten i 2016 var det kun tyske og polske arbeidstakere innfor yrkene rørlegger, tømrer, betongarbeider, frisør og kjøttskjærer som kunne søke. Senere er ordningen utvidet til flere fag og fra 2017 også til arbeidsinnvandrere fra Baltikum. Ordningen omfatter nå fem land og 19 ulike kvalifikasjoner.

For tømrerfirmaet EFC Norge AS har NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring vært viktig for vekststrategien. Les artikkel