Skip to main content

Fafo Østforum webinar

Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

Wednesday 27. September 2023

kl. 14:00–14:40

I april ble det innført innstramninger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Fafo har – i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) – fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene. På dette direktesendte webinaret ble de første funnene fra forskningen presentert.

 

Et viktig formål med endringene er at flere skal bli fast ansatt. Kommer det til å skje? Og hvilke andre konsekvenser kan det nye regelverket få? Vil det føre til større bruk av underentreprenører og midlertidige ansettelser? Vil endringene favorisere de store entreprenørene med tariffavtale, på bekostning av de små?

Fafo har spurt byggbedrifter hvilke strategier de nå vil bruke for å erstatte innleid arbeidskraft. Svarene får du på webinaret når Fafo-forskerne Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Rolf K. Andersen legger frem funn. Du får også vite mer om det nye regelverket, og omfanget av arbeidsinnvandring og tariffavtaledekning i byggenæringen.

Endringen i regelverket fra april 2023 innebar et forbud mot å leie inn arbeidskraft innenfor bygg i Oslo-området. Adgangen til å leie inn ble også begrenset i resten av landet, men med unntak for bedriftene som har tariffavtale. Disse bedriftene kan fortsatt leie inn dersom de inngår avtale med sine tillitsvalgte. Dette kan innebære at de store bedriftene med tariffavtale kan fortsette å leie inn, mens de små ikke får anledning.

 

 

 

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, seniorforsker, Fafo

Korte innlegg ved Fafo-forskerne

Spørsmål fra seerne

Fafo Østforum

har siden 2004 vært er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 94. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum.