Skip to main content

Fafo Østforum Seminar

Covid-19 crises and uncertainty: What about labour migration?

Tuesday 6. October 2020

kl. 14:00–15:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Siden 2004 har arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa bidratt sterkt til å holde Norge i gang. I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Hvem skal bygge, så og høste i årene som kommer?

Store deler av norsk næringsliv er nå preget av usikkerhet. Vi vet at landbruket hadde store problemer med å klare seg uten innvandrere i forbindelse med bær-sesongen. Men hva er situasjonen i andre bransjer som har blitt vant til å ha mange arbeidsinnvandrere? Er det for eksempel slik at sviktende ordretilgang, permitteringer og høy arbeidsledighet gjør at det ikke er behov for like mange arbeidsinnvandrere som før? Og hvordan vil etterspørselen variere mellom næringene?

Koronatiltak hjemme og ute
I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene».  Innreiserestriksjoner i Norge, og utreiserestriksjoner i avsenderlandene, bidro til at det i 2. kvartal i 2020 var rekordlav innvandring.

Samtidig ble mange av arbeidsinnvandrerne som allerede var her hardt rammet av krisen. Den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var over 14 prosent i 2. kvartal 2020. Fra tidligere kriser vet vi at utsatte grupper rammes hardest, og blant dem finnes også en stor andel arbeidsinnvandrere.

Kronekursen faller – økonomisk vekst i øst
Selv om alt skulle vende tilbake til normalen etter koronatiltakene, er det ikke sikkert at vi kan fortsette å hyre inn billig arbeidskraft fra øst. Det avhenger blant annet av økonomien og levekårene i viktige avsenderland – eksempelvis Polen. Situasjonen hjemme kan være avgjørende for hvor attraktivt det er å reise ut. I 2018 var arbeidsinnvandringen rekordlav sammenliknet med årene fra 2004, og koronakrisen vil antagelig bare forsterke denne trenden.

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Hvordan rammes arbeidsinnvandrerne av arbeidsledighet i korona-tider? ved seniorforsker Oddbjørn Raaum, Frischsenteret

Næringslivets bekymringer og framtidsutsikter ved seniorrådgiver Kristine Østrem Alsvik, NHO

Hvordan ser situasjonen ut fra polsk side? ved Iwona Woicka-Żuławska, ambassadøren ved Polens ambassade til Norge. Presentasjon (pdf) (eng.)

Spørsmål fra salen og seere

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette var arrangement nr. 82. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev – meld deg på her.

Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum