Skip to main content

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

Monday 4. December 2023

kl. 14:30–

16:00

Direktesending fra LO Media Studio

Det norske systemet for yrkesfag er avhengig av at arbeidslivets parter engasjerer seg i fagopplæringen. Forutsetningen for et slikt engasjement er at partene opplever at de har innflytelse – også på fylkesnivå. Har de det i dag? På dette webinaret presenterte vi en ny rapport om partssamarbeidet i fagopplæringen i fylkene.

Partssamarbeidet skal gi organisasjonene i arbeidslivet mulighet til å ta del i styringen og utviklingen av fagopplæringen. Det skal også gi fylkeskommunen mulighet til å dra nytte av den kompetansen om arbeidslivet som partene sitter med.

Uten arbeidslivets medvirkning kan det bli et misforhold mellom behov og tilbud når det gjelder personer med ulik fagkompetanse i arbeidsmarkedet.

Fungerer Y-nemnda?
På dette seminaret presenterer vi en rapport om det regionale partssamarbeidet i fagopplæringen. Nærmere bestemt har vi sett på hvilken rolle yrkesopplæringsnemnda (y-nemnda) spiller i styringen og utviklingen av fagopplæringen i fylkene. I prosjektet har vi intervjuet fagopplæringssjefer i alle fylkeskommuner og ledere i samtlige y-nemnder, og vi har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle medlemmer i nemndene og alle opplæringskontor. Vi har undersøkt hvilken rolle y-nemnda spiller i styringen og utviklingen av fagopplæringen i fylkene, og vi har spurt:

 • Kommer de viktige sakene opp i y-nemnda?
 • Hvordan blir sakene behandlet?
 • I hvilken grad opplever partene i arbeidslivet at de har innflytelse på styringen og utviklingen av fagopplæringen på fylkesnivå?
På seminaret ble funnene presentert, kommentert og debattert.

Program

Velkommen ved Kaja Reegård, forskningsleder, Fafo

Bakgrunn for prosjektet ved Benedikte Sterner, spesialrådgiver, Samfunnspolitisk avdeling, LO

Presentasjon av ny rapport ved Torgeir Nyen og Tove Mogstad Aspøy, Fafo-forskere. Presentasjon (pdf)

Spørsmål fra salen og seere

Kommentar fra Olav F. Horne, leder seksjon for fag- og yrkesopplæring, Viken fylkeskommune. Presentasjon (pdf)

Samtale

 • Rebekka Borsch, avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon, NHO
 • Olav F. Horne, leder seksjon for fag- og yrkesopplæring, Viken fylkeskommune
 • Kristine Svendsen, y-nemndsleder og regionnestleder, LO Trøndelag
 • Benedikte Sterner, spesialrådgiver, Samfunnspolitisk avdeling, LO
 • i samtale med Anne Mette Ødegård, Fafo
Avslutning

Faktaboks: Yrkesopplæringsnemnda

 • blir oppnevnt av fylkeskommunen.
 • skal ha et flertall av medlemmer fra partene i arbeidslivet, og disse oppnevnes etter forslag fra organisasjonene i arbeidslivet.
 • har som oppgave å fremme behov hos og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen om saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringen.
 • I den nye opplæringsloven som trer i kraft i 2024, skal y-nemndas syn tillegges avgjørende vekt i alle saker som har betydning for fagopplæringen.

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

4. December

kl. 14:30–

16:00

Benedikte Sterner

LO

Olav F. Horne

Viken fylkeskommune

Rebekka Borsch

NHO

Kristine Svendsen

LO Trøndelag

Kaja Reegård

Fafo

Torgeir Nyen

Fafo

Tove Mogstad Aspøy

Fafo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

4. December

kl. 14:30–

16:00

Benedikte Sterner

LO

Olav F. Horne

Viken fylkeskommune

Rebekka Borsch

NHO

Kristine Svendsen

LO Trøndelag

Kaja Reegård

Fafo

Torgeir Nyen

Fafo

Tove Mogstad Aspøy

Fafo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

4. December

kl. 14:30–

16:00

Benedikte Sterner

Olav F. Horne

Rebekka Borsch

Kristine Svendsen

Kaja Reegård

Torgeir Nyen

Tove Mogstad Aspøy

Anne Mette Ødegård

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

4. December

kl. 14:30–

16:00

Det norske systemet for yrkesfag er avhengig av at arbeidslivets parter engasjerer seg i fagopplæringen. Forutsetningen for et slikt engasjement er at partene opplever at de har innflytelse – også på fylkesnivå. Har de det i dag? På dette webinaret presenterte vi en ny rapport om partssamarbeidet i fagopplæringen i fylkene.

Benedikte Sterner

Olav F. Horne

Rebekka Borsch

Kristine Svendsen

Kaja Reegård

Torgeir Nyen

Tove Mogstad Aspøy

Anne Mette Ødegård

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

4. December

kl. 14:30–

16:00

Benedikte Sterner

Olav F. Horne

Rebekka Borsch

Kristine Svendsen

Kaja Reegård

Torgeir Nyen

Tove Mogstad Aspøy

Anne Mette Ødegård

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

4. December

kl. 14:30–

16:00

Det norske systemet for yrkesfag er avhengig av at arbeidslivets parter engasjerer seg i fagopplæringen. Forutsetningen for et slikt engasjement er at partene opplever at de har innflytelse – også på fylkesnivå. Har de det i dag? På dette webinaret presenterte vi en ny rapport om partssamarbeidet i fagopplæringen i fylkene.

Benedikte Sterner

Olav F. Horne

Rebekka Borsch

Kristine Svendsen

Kaja Reegård

Torgeir Nyen

Tove Mogstad Aspøy

Anne Mette Ødegård

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

4. December

kl. 14:30–

16:00

Benedikte Sterner

Olav F. Horne

Rebekka Borsch

Kristine Svendsen

Kaja Reegård

Torgeir Nyen

Tove Mogstad Aspøy

Anne Mette Ødegård

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

4. December

kl. 14:30–

16:00

Det norske systemet for yrkesfag er avhengig av at arbeidslivets parter engasjerer seg i fagopplæringen. Forutsetningen for et slikt engasjement er at partene opplever at de har innflytelse – også på fylkesnivå. Har de det i dag? På dette webinaret presenterte vi en ny rapport om partssamarbeidet i fagopplæringen i fylkene.

Benedikte Sterner

Olav F. Horne

Rebekka Borsch

Kristine Svendsen

Kaja Reegård

Torgeir Nyen

Tove Mogstad Aspøy

Anne Mette Ødegård

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

I auditoriet i Annekset

4. December

kl. 14:30–

16:00

4. December

kl. 14:30–

16:00

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

Fafo-webinar i samarbeid med LO
I auditoriet i annekset

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

Fafo-webinar i samarbeid med LO

Benedikte Sterner

Olav F. Horne

Rebekka Borsch

Kristine Svendsen

Kaja Reegård

Torgeir Nyen

Tove Mogstad Aspøy

Anne Mette Ødegård