Skip to main content
  • Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Regionalt partssamarbeid i fag- og yrkesopplæringen

  • Faktaflak januar 2023
  • Faktaflak januar 2023

Fag- og yrkesopplæringen er en viktig del av videregående opplæring i Norge, men skiller seg fra utdanningssystemet for øvrig. Opplæringen skjer dels i skole, dels i bedrift. I læretida i bedrift er det bedriften som har det faglige ansvaret for lærlingen. Fagopplæringen er dermed et felles ansvar for utdanningssystem og arbeidsliv, og for skole og bedrift. Organisasjonene i arbeidslivet har av den grunn en formell rolle i styringen og utviklingen av fagopplæringen, både nasjonalt og regionalt.

  • Published: 13. February 2023


Event