Staff
Torgeir Nyen
Researcher

    Academic background:

    Political scientist


Research areas:

Vocational education and training - VET | Lifelong learning | Dropout from education | School developement and learning

+47 95068232
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Faktaflak januar 2023
Silje Andresen, Elin Borg, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2022:19
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2022:01
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Finansiering av lærlinger
En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger
Fafo-notat 2021:23
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:09
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Bedre gjennomføring i videregående opplæring
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene
Fafo-notat 2016:20
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Fafo-notat 2016:11
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Godt, men ikke for godt
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En ekstra dytt, eller mer?
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2
Fafo-notat 2015:02
Høst, Håkon (red.)
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift
Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Fafo-rapport 2014:20
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt
Fafo-rapport 2013:35
Håkon Høst (red.)
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.
Fafo-rapport 2013:23
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Å bli helsefagarbeider
En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget
Fafo-rapport 2013:05
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker
Fafo-rapport 2012:61
Håkon Høst (red.
Fafo-rapport 2012:46
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fleksibilitet eller faglighet?
En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
Fafo-rapport 2012:47
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Håkon Høst (red.)
Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger
En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
På veien til fagbrev
Analyser av Lærlingundersøkelsen
Fafo-rapport 2011:28
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Kompetanseutvikling gjennom hospitering
Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag
Fafo-rapport 2010:16
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Vocational education and training in new areas
En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet
Fafo-rapport 2010:12
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Kunnskapsløftet – fra ord til handling
Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
Fafo-rapport 2010:01
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2010:20
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Tidstyvene
En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon
Fafo-rapport 2009:23
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Kompetanse – for hvem?
Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008»
Fafo-rapport 2009:21
Fafo-notat 2009:04
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2008:28
Fafo-notat 2008:18
Fafo-notat 2008:10
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:04
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2007:23
Fafo-notat 2007:14
Fafo-rapport 540
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Lærernes arbeidstid
Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006
Fafo-rapport 508
Torgeir Nyen
Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004
Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2004
Fafo-rapport 458
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 382
Torgeir Nyen og Elin Svensen
Lærer ved å lære andre
Lærere uten godkjent utdanning i kommunale grunnskoler
Fafo-rapport 376
Fafo-notat 2002:14
Fafo-rapport 254

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Economic returns to adult vocational qualifications
Journal of Education and Work | 2020 | Open access

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education
Social Inclusion | 2019 | PDF (free download)

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?
Alternative Training to Apprenticeships in Norway | 2017 | Abstract

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Fagbrev i voksen alder | 2017 | Open access

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Cooperation and Reform in Vocational Education and Training | 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf

Torgeir Nyen, AsgeirSkålholt og Anna Hagen Tønder

Vocational Education and School to Work Transitions in Norway | 2015 | Buy/download chapter

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen | 2013

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Kompetanseutvikling for lærere | 2009 Download sa-111.pdf

Torgeir Nyen og Sveinung Skule

Livslang læring i norsk arbeidsliv | 2005 Download sa74.pdf

S. Skule, M. Stuart og T. Nyen

Training and development in Norway
International Journal of Training and Development | 2002

J. E. Lane og T. Nyen

Towards an Economic Organization Theory of the State
Statsvetenskapelig Tidskrift | 1995

Other publications

  • Project management: Bjorn Dapi
  • Project management: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
  • current.projects