Fafo reports

Search publications

Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 540

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2006 Id-nr.: 540