Fafo papers

Search publications

Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2

Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström

Fafo-notat 2008:28

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2008 Id-nr.: 10072