Skip to main content
Svein Erik Moen og Leif E. Moland

Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter

En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten

  • Fafo-notat 2008:29
  • Fafo-notat 2008:29
Omfanget av, motivene for og virkningene av konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten reiser viktige spørsmål som er relevante for statlige virksomheter så vel som for forskningsmiljøer. Dette notatet gir en analyse av konsulentbruk og midlertidige ansettelser i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Skatteetaten og Arbeids- og velferdsforvaltningen.
  • Published: 26. January 2008
  • Ordering ID: 10073
Last ned publikasjonen

Fafo researchers