Fafo papers

Search publications

Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1
Evalueringen av Kunnskapsløftet

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg

Fafo-notat 2008:27

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Published: 2008 Id-nr.: 10071