Fafo reports

Search publications

Lærernes arbeidstid
Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006

Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg

Fafo-rapport 508

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Published: 2005 Id-nr.: 508