Skip to main content
  • Fafo-rapport 2006
  • Tove Midtsundstad

Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer?

Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak

  • Fafo-rapport 2006
 

KS ønsker gjennom FoU-prosjektet «Livsfasepolitikk – der erfaring og visdom teller», å se nærmere på kommuners arbeid med delmål 3 i IA-avtalen. Hovedmålet med prosjektet er å dokumentere hvordan det på kommunalt nivå kan jobbes for å redusere omfanget av tidlig-pensjonering blant lærere i skolesektoren og ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Første del av prosjektet, som presenteres i denne rapporten, er en sammenfatning av hovedresultatene fra et utdrag av norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak. Hovedspørsmålene i gjennomgangen har vært:
• Hvilke forhold er viktige for eldre arbeidstakeres tidligpensjonering, med vekt på arbeidsplassens betydning?
• Hvilke tiltak og virkemidler kan bidra til utsatt pensjonering?
• Hvordan få til en vellykket seniorsatsing?

  • Published: 28. January 2006
  • Ordering ID: 534
  • ISBN
    ISBN 82-7422-544-9ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Commissioned by

  • KS
  • The Research Council of Norway