Fafo reports

Search publications

Kompetanse, lønn og arbeidstid
Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 507

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 2005 Id-nr.: 507