Fafo reports

Search publications

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen
Evaluering av ny kompetansemodell Delrapport 2

Silje Andresen, Elin Borg, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2022:19

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Published: 2022 Id-nr.: 20822