Skip to main content
Torgeir Nyen

Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer

  • Fafo-notat 2008:10
  • Fafo-notat 2008:10
NITO er en fagorganisasjon som i hovedsak organiserer ingeniører og andre teknologer, hvorav mange av dem har treårig høgskoleutdanning. I dette notatet beskrives deres situasjon når det gjelder kompetanseutvikling sammenlignet med arbeidslivet som helhet og med andre grupper med tilsvarende lang utdanning.
  • Published: 8. January 2008
  • Ordering ID: 10054
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • NITO