Skip to main content
  • Fafo-notat 2008:11
  • Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie

  • Fafo-notat 2008:11
 
Det er for tiden stor interesse og oppmerksomhet rettet mot effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Dette notatet er en forstudie, der hensikten har vært å belyse aktuelle problemstillinger og metodiske utfordringer knyttet til å studere virkninger og effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Notatet er utarbeidet i samarbeid mellom Fafo og NIFU STEP.
  • Published: 9. January 2008
  • Ordering ID: 10055
  • ISBN
    ISSN 0804-5135