Fafo papers

Search publications

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie

Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø

Fafo-notat 2008:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Åsmund Arup Seip

Published: 2008 Id-nr.: 10055