Skip to main content
  • Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe

Alternativ modell for AFP

  • Fafo-notat 2008:12
  • Fafo-notat 2008:12
I forbindelse med arbeidet i det partssammensatte AFP-utvalget ba LOs samfunnspolitiske avdeling Fafo om å legge frem et forslag til en modell for fremtidens AFP som, på den ene siden, skulle tilfredsstille Fellesforbundets hovedkrav om at de samlede ytelsene til de som går av ved 62 år skal bli på samme nivå som i dag, og som, på den andre siden, tilfredsstiller det sentrale målet til regjeringen og stortingsflertallet om at personer som velger å fortsette å jobbe mellom 62 og 67 år skal få uttelling for dette i form av høyere pensjon. Det ble videre forutsatt at modellen skulle være innenfor de eksisterende økonomiske rammene for ordningen. Resultatet av Fafos arbeid presenteres i dette notatet.
  • Published: 10. January 2008
  • Ordering ID: 10056