Skip to main content
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Å bli helsefagarbeider

En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget

  • Fafo-rapport 2013:05
  • Fafo-rapport 2013:05
  • Published: 27. January 2013
  • Ordering ID: 20295
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-977-8ISSN 0801-6143