Fafo reports

Search publications

Seniorpolitikk under skiftende forhold
Gjenbesøk i seks kommuner

Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2013:07

Nettutgave

Project: Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Published: 2013 Id-nr.: 20297