Skip to main content
  • Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland

  • Fafo-rapport 2013:04
  • Fafo-rapport 2013:04

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i Norge ble undertegnet i 2001. Samme år ble arbeidet med å reformere pensjonssystemet igangsatt. I denne rapporten har vi sett på hva Danmark, Sverige og Finland har gjort for å redusere tidligpensjoneringen og øke yrkesdeltakelsen blant eldre. Målet har vært å presentere et utvalg alternative strategier og virkemidler som norske myndigheter og arbeidslivsparter kan ha nytte av.

  • Published: 26. January 2013
  • Ordering ID: 20294
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • NAV Økonomitjeneste