Fafo reports

Search publications

Tidstyvene
En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon

Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Torgeir Nyen

Published: 2009 Id-nr.: 20113