Fafo reports

Search publications

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Håkon Høst (red.

Fafo-rapport 2012:46

Les mer og last ned nettutgaven

Project: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2012 Id-nr.: 20273