Dropout from education

Dropout from upper secondary education, particularly in vocational education and training, and among boys with an immigrant background, is a continuous concern in the public debate. The media’s focus is directed towards political interventions, social inequalities and youth risking permanent labour market marginalisation. 

In the debates, drop-out has been depicted as the knowledge society’s ‘weak spot’, where the government’s logic of efficiency and economic growth meets the citizens’ hopes for self-realisation and taking charge of one’s life projects. The research conducted at Fafo in this field seeks to address and problematize our understanding of the phenomenon. What is really dropout, when does it become a problem, and to who? Research interests cover how the education system could and should be designed in order to ensure social inclusion.

Fafo takes part in a broadly composed national research network on dropout, education and the significance of local labour markets.

Dropout from education

Contact

Researchers

Researcher
Researcher on leave
Researcher
Researcher
Jon Rogstad
From zero to hero
Om fleksible læringsarenaer, frafall og veien tilbake
Fafo-rapport 2021:06
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På like vilkår?
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017-2019. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:01
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Livsmestring med Flyt
Erfaringer fra to pilotkommuner
Fafo-notat 2019:22
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Tove Midtsundstad
Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis?
Status tre år etter avsluttet grunnskole
Fafo-notat 2000:14
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Følge opp – eller forfølge?
Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94
Fafo-rapport 263
Marit Egge
Ungdomsgarantien
Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien
Fafo-rapport 259
Marit Egge
Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten
Samtaleintervjuer med 16 ungdommer
Fafo-rapport 241
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Underveis – men mot hva?
En første oversikt over oppfølgingstjenestens målgruppe, tilgjengelig tilbud og organisering av oppfølgingsarbeidet i syv fylker våren 1995
Fafo-notat 1995:07

Hyggen, Christer, Lidija Kolouh-Söderlund, Terje Olsen & Jenny Tägtström

Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic countries | 2018 | Les mer om boka / Read more at Edwar Elgar

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell | 2015

I: Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Journal of Socioeconomics | 2009 | Les mer / Read more

T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket?
Spesialpedagogikk | 2000 | Les mer/Read more

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis? | 1999 Videregående skole - ved en skilleveg

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje? | 1996

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.

Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet | 2017 | Last ned / Download

Jon Rogstad

IDOL-generasjonen | 2015

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge? | 1999

Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A.

Læringsmiljø og gjennomføring | 2015

I: Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport | Nettutgave

Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I.

På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid | 2014

I: Høst, H. (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen | Nettutgave

Olsen, O. J. og Reegård, K.

Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp | 2013

I: Høst, H. (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen | Nettutgave

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Hvem snakker med de frafalne? | 2013 | Les kronikken hos Aftenposten