Fafo reports

Search publications

På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017

Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad

Fafo-rapport 2017:36

Nettutgave

| English summary

Project: Evaluation of mathematics exam for 10th grade 2017 to 2019

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Jon Rogstad

Published: 2017 Id-nr.: 20644