Skip to main content
  • Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Inkludering og mangfold i Rema 1000. Kortrapport

  • Fafo-rapport 2016:25
  • Fafo-rapport 2016:25

Denne rapporten ser på hva som hemmer og hva som fremmer inkludering og mangfold i REMA 1000. Vi konsentrerer oss om to forhold: I hvor stor grad er Kjøpmenn innenfor REMA 1000 sitt franchisesystem en mangfoldig sammensatt gruppe? Hvilke rekrutteringsstrategier og -kriterier benytter Kjøpmennene når de trenger nye butikkmedarbeidere? Vi finner at det er et stort mangfold blant de ansatte i butikkene. Kjøpmennene legger større vekt på personlig egnethet enn formell utdanning ved ansettelser. Den som er arbeidsvillig, antas også å ha arbeidsevne og læringsevne. En slik rekruttering gir bredde og mangfold. Mangfold er det også blant Kjøpmennene, særlig når det gjelder utdanningsbakgrunn og alder. En god del av Kjøpmennene har innvandringsbakgrunn, men det er få kvinner. Det kan se ut til at mangfoldsutfordringen blant Kjøpmenn først og fremst er en likestillingsutfordring.

  • Published: 12. December 2017
  • Ordering ID: 20587

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • REMA 1000