Skip to main content
  • Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad

Livsmestring med Flyt

Erfaringer fra to pilotkommuner

  • Fafo-notat 2019:22
  • Fafo-notat 2019:22

Dette notatet er en evaluering av Flyt-programmet. Formålet med programmet er å øke unges muligheter til å gjennomføre videregående opplæring. Notatet er konsentrert rundt, og evaluert etter, fire sentrale dimensjoner: livsmestring, veivalg, vennskap og fravær. Har deltakerne blitt bedre rustet til å håndtere stress i hverdagen, og vet de mer om sine sterke sider? Hvordan opplever de det å snakke med folk de ikke har møtt tidligere, og er skolefraværet endret? I tillegg undersøker vi hvilke mulige justeringer som bør gjøres for at Flyt skal få enda større betydning for målgruppa.

  • Published: 26. November 2019
  • Ordering ID: 10312

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Kronprinsparets fond