Articles and book chapters

Search publications

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

I: Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat Fagbokforlaget 2015

Forskningstema: Dropout from education

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell