Skip to main content

  • Kaja Reegård, Jon Rogstad & Kristinn Hegna

Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag

 

Reegård, K., Rogstad, J. & Hegna, K. (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(3): Special Issue / temanummer: Lokale kontekster for frafall og yrkesfag - globale strømninger, institusjonelle rammer og skoleliv på tvers av sted og rom.

Fafo researchers