Fafo reports

Search publications

Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet

Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2008:29

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2008 Id-nr.: 20071