Fafo reports

Search publications

Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker

Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2012:61

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen

Published: 2012 Id-nr.: 20288