Fafo-rapporter

Rapportsøk

Omstilling i norske virksomheter
Fafos Rådsprogram 2009–2011

Mona Bråten (red.)

Fafo-rapport 2011:26

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Mona Bråten, Gudmund Hernes

Denne rapporten presenterer casestudier i fem virksomheter i ulike sektorer. Virksomhetene er vidt forskjellige, men i løpet av de siste tre til fem årene har de alle gjennomgått omfattende omstillinger for å tilpasse seg ytre endringer. Vi har gjort et dypdykk ned i bestemte omstillingsprosesser i følgende virksomheter: Umoe IKT og Umoe iTet, Coop, Eramet samt kommunene Rana og Molde. I tillegg har vi gjort en nærmere analyse av partssamarbeidets rolle i fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter. Innledningsvis gir Gudmund Hernes et bakteppe for de fem casestudiene.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20217