Skip to main content
  • Fafo-rapport 2011:25
  • Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem

Hvem bestemmer?

Ektefellevalg blant unge med innvandringsbakgrunn

  • Fafo-rapport 2011:25
 
Denne rapporten handler om hvordan unge med innvandringsbakgrunn i Norge finner sine ektefeller: i hvilken grad bestemmer de selv, og i hvilken grad involverer foreldrene seg i beslutningen? Studien gjennomgår to spørreundersøkelser, og vi ser på hvordan ektefellevalg varierer etter landbakgrunn, kjønn, utdanning, psykisk helse, organisering av familielivet og holdninger til likestilling. Av de innvandrergruppene som omfattes av undersøkelsene, er høy grad av foreldreinvolvering mest vanlig blant unge med bakgrunn fra Pakistan, og kvinner opplever dette mer enn menn. Unge med høyere utdanning kan i større grad bestemme selv, og kvinner og menn som har bestemt selv framstår som mer likestillingsorienterte enn de som har opplevd mye foreldreinvolvering.
  • Publisert: 20. februar 2011
  • Ordrenr. 20216
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-827-6 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-828-3 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere