Skip to main content

Arbeidstid i staten


   

Prosjektnotatet skisserer opplegg for et tredelt forskningsprosjekt om arbeidstidsordninger i staten. Hensikten er for det første å kartlegge hvilke arbeidstidsordninger som brukes, med særlig vekt på arbeidstid utenfor vanlig dagtid (skift, turnus, mv). Datagrunnlaget vil her være tilgjengelig statistikk.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2008
  • Avsluttes:
    mars 2010

Oppdragsgiver

  • LO