Skip to main content

  • Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge"

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 1992
 
  • 6

Seip, Å. A. (1992). Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge". Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 6.

Fafo-forskere