Fafo-rapporter

Rapportsøk

Streik ved norske sykehus

Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 2011:15

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

I denne rapporten analyserer vi 30 streiker eller planer om streik ved norske sykehus fra 1965 til og med 2010. Inntil begynnelsen av 1980-tallet var det vanlig å møte streikeplaner med tvungen lønnsnemnd før de ble iverksatt, men siden 1982 har det forekommet streiker av både lang og kort varighet i norske sykehus. I disse streikene har bruken av dispensasjoner vært et viktig virkemiddel for å sikre driften, slik at liv og helse ikke skulle komme i fare. Uenighet om utforming av dispensasjonene toppet seg under sykehusstreikene i 2010. Rapporten behandler også Helsetilsynets rolle i disse konfliktene.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20206