Fafo-notater

Rapportsøk

Utvikling av lønnssystemer
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 1997:11

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Utgitt: 1997 Id-nr.: 883