Skip to main content
  • Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip

Tidstyvene

En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon

  • Fafo-rapport 2009:23
  • Fafo-rapport 2009:23

Tidstyver er aktiviteter som man bruker for mye tid på i forhold til hva som er hensiktsmessig for å nå målene for virksomheten. For lærere vil tidstyver være aktiviteter som tar tiden bort fra arbeid som i større grad kunne ha bidratt til elevenes læring. Denne rapporten gir en beskrivelse av lærernes opplevelse av sin egen arbeidstidssituasjon og hva som for dem er tidstyver. Rapporten gir et bilde av hvordan lærerne bruker sin arbeidstid utenom undervisningen, hvordan tidsbruken på ulike oppgaver har endret seg og hvilke oppgaver lærerne mener de bruker for mye tid eller for lite tid på i forhold til elevenes læring. Rapporten bygger på data fra en kvantitativ lærerundersøkelse og kvalitative intervju med lærergrupper og rektorer, alt samlet inn våren 2009.

  • Publisert: 16. februar 2009
  • Ordrenr. 20113