Fafo-rapporter

Rapportsøk

Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe

Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund

Fafo-rapport 2009:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Data om befolkningens levekår, holdninger og erfaringer med offentlige tjenester samles inn av en rekke virksomheter, og ved hjelp av ulike teknikker. Forskjellige teknikker og metoder er utviklet for å sikre god kvalitet på dataene. Når befolkningen som skal studeres består av grupper som er svært ulike både kulturelt og språklig, oppstår en del nye utfordringer. Disse handler både om metoder for å informere om, komme i kontakt med og gjennomføre datainnsamlingen, men også om å sikre at dataene som er samlet inn om de ulike gruppene er sammenliknbare. Denne rapporten har som ambisjon å systematisere og sammenfatte datafangsterfaringene fra et knippe norske – og enkelte utenlandske – undersøkelser som er spesielt tilrettelagte for sammenlikning mellom ulike etniske grupper (i praksis landgrupper).

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20114