Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Lederlønn i kommunal sektor

Praksis og erfaringer fra lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3

  • Fafo-rapport 2008:08
  • Fafo-rapport 2008:08

Denne rapporten baserer seg på en landsomfattende spørreundersøkelse til kommuner og fylkeskommuner, og en caseundersøkelse blant ti kommuner og to fylkeskommuner. Rapporten gir en oversikt over omfanget av lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3.4, og den viser at koblingen mellom organisasjonsstruktur og forhandlingskapittel kan by på utfordringer for noen kommuner/fylkeskommuner. Erfaringer fra lederlønnsforhandlingene tilsier at det er mulig å skape særskilte rammer og en annen praksis rundt disse forhandlingene. Rapporten berører kommunenes bruk av kriterier for vurdering av lederlønn, aktiv bruk av lederavtaler i lønnsfastsettingen, og valg av tidspunkt for gjennomføring av lønnsforhandlingene.
Undersøkelsen er laget på oppdrag fra KS og forhandlings-sammenslutningene LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne kommune.

  • Publisert: 10. februar 2008
  • Ordrenr. 20050
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere