Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ansatte i styret
Statusrapport 2007

Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 2008:09

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Ansatte i selskap med mer enn 30 ansatte har rett til å kreve representasjon i styret. Denne rapporten presenterer funn knyttet til praktisering av ordningen i selskap og konsern.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20051