Skip to main content

Utredning om ufaglært arbeidsinnvandring


På oppdrag fra Utenriksdepartementet utreder Fafo arbeidsinnvandring av ikke-faglært arbeidskraft fra utviklingsland.

Prosjektet skal kartlegge aktuelle ordninger i andre land og eksisterende modeller i Norge som kombinerer arbeidsmigrasjon med bista nd. Kunnskap om sirkulær migrasjon skal kartlegges, og prosjektet skal peke på mulig virkninger av ordninger båder for avsender- og mottakerland. Det skal skisseres forsøksordninger for midlertidig arbeidsvandring av ufaglærte fra utviklingsland.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2010
  • Avsluttes:
    september 2010

Oppdragsgiver

  • Utenriksdepartementet