Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen

ABE-reformen og a-krim

Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet?

  • Fafo-notat 2021:12
  • Fafo-notat 2021:12

Har kontrolletatene, Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten, som skal hindre arbeidslivskriminalitet, blitt tilført ressurser som står i forhold til det nye trusselbildet?

De siste tiårene har det skjedd store endringer i arbeidslivet med en betydelig arbeidsinnvandring, etablering av bemanningsselskaper og utenlandske oppdragstakere. Dette har gitt kriminelle større spillerom. Denne rapporten ser på sammenhengen mellom to reformer som berører fire statlige etater. ABE-reformen har siden 2015 vært et virkemiddel i regjeringens arbeid for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor gjennom budsjettkutt. Samtidig har regjeringen lansert en strategi til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Rapporten viser at ABE-reformen kan ha bidratt til at arbeidet mot arbeidslivskriminalitet har blitt tilført betydelige midler. Samtidig kan ABE-kutt i etatene ha svekket etatenes samlede innsats og begrenset effekten av a-krimsatsingen. 

  • Publisert: 14. juni 2021
  • Ordrenr. 10349